Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Informacja ws. „odcięcia” kursu akcji w związku z wypłatą środków z obniżenia kapitału zakładowego

18.10.2022 | numer raportu:

Spółka informuje, że w dniu 22 września 2022 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Giełda”) uchwałą nr 880/2022 przyjął zmiany w Szczegółowych Zasadach Obrotu Giełdowego w systemie UTP („SZOG”), które weszły w życie z dniem 7 października 2022 r.

Zgodnie ze zmianą, dotychczasowe przepisy §§ 127-130 SZOG odnoszące się do notowania akcji z prawem do dywidendy będą miały również zastosowanie do notowania akcji, z których przysługuje prawo do wypłaty środków na rzecz akcjonariuszy z tytułu obniżenia kapitału zakładowego. Oznacza to, że w przypadku takiej operacji Giełda przeprowadzi analogiczne czynności jak przy realizacji operacji dywidendy, tj. dokonana zostanie korekta kursu akcji („odcięcie”) oraz oznaczenie akcji Spółki. Dodatkowo przez Giełdę zostanie podana do wiadomości publicznej w formie komunikatu informacja, że stosowane w tym przypadku oznaczenie akcji „bd” oznacza, że z akcji nie przysługuje prawo do wypłaty środków z tytułu obniżenia kapitału zakładowego.

Całość informacji nt. procesu obniżenia kapitału zakładowego znaleźć można na stronie internetowej Spółki w zakładce Relacje inwestorskie – Obniżenie kapitału zakładowego Getin Holding S.A.