Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Zawiadomienia dotyczące ujawnienia stanu posiadania akcji Emitenta

04.10.2022 | numer raportu: 25/2022

Raport bieżący nr 25/2022 z dnia 04.10.2022 r. (16:52).

Pobierz dokument