Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

29.09.2022 | numer raportu:

Raport bieżący nr 23/2022 z dnia 29.09.2022 r. (15:04).

Pobierz dokument