Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Publikacja wyników finansowych Grupy Getin Holding za I półrocze 2022 roku

25.08.2022 | numer raportu:

Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi materiałami:

Sprawozdanie Finansowe

Prezentacja

Informacja prasowa