Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Informacja o dniu, według którego ustala się akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty z tytułu obniżenia kapitału zakładowego oraz dniu, w którym nastąpi wypłata środków z tytułu obniżenia kapitału zakładowego na rzecz akcjonariuszy

31.05.2022 | numer raportu: 17/2022

Raport bieżący nr 17/2022 z dnia 31.05.2022 r. (15:46).

Pobierz dokument