Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Publikacja wyników finansowych Grupy Getin Holding za I kwartał 2022 roku

25.05.2022 | numer raportu:

Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi materiałami:

Sprawozdanie Finansowe
Prezentacja
Informacja prasowa