Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Rejestracja zmian w statucie Emitenta, tekst jednolity statutu Emitenta

20.05.2022 | numer raportu: 16/2022

Raport bieżący nr 16/2022 z dnia 20.05.2022 r. (17:12).

Pobierz dokument