Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 10 maja 2022 r.

10.05.2022 | numer raportu: 12/2022

Raport bieżący nr 12/2022 z dnia 10.05.2022 r. (15:00).

Pobierz dokument