Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w dniu 10 maja 2022 r.

10.05.2022 | numer raportu: 13/2022

Raport bieżący nr 13/2022 z dnia 10.05.2022 r. (15:06).

Pobierz dokument