Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Informacja o dokonaniu zbycia akcji spółki zależnej

25.03.2022 | numer raportu: 10/2022

Raport bieżący nr 10/2022 z dnia 25.03.2022 (14:49).

Pobierz dokument