Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na zawarcie umowy dotyczącej sprzedaży akcji w ramach publicznego wezwania

23.12.2021 | numer raportu: 45/2021

Raport bieżący nr 45/2021 z dnia 23.12.2021 r. (15:52).

Pobierz dokument