Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 grudnia 2021 r. oraz projekt uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta

21.12.2021 | numer raportu: 42/2021

Raport bieżący nr 42/2021 z dn. 21.12.2021 r. (15:04)

Pobierz dokument