Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w dniu 21 grudnia 2021 r.

21.12.2021 | numer raportu: 43/2021

Raport bieżący nr 43/2021 z dn. 21.12.2021 r. (15:09)

Pobierz dokument