Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Zgoda rady nadzorczej na podjęcie działań w celu obniżenia kapitału zakładowego Emitenta

24.11.2021 | numer raportu: 39/2021

Raport bieżący nr 39/2021 z dn. 24.11.2021 (13:03).

Pobierz dokument