Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

24.11.2021 | numer raportu: 41/2021

Raport bieżący nr 41/2021 z dn. 24.11.2021 (13:25).

Pobierz dokument