Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Getin Holding podpisał warunkową umowę sprzedaży 100% akcji Grupy Idea Bank Ukraina

10.11.2021 | numer raportu:

10 listopada 2021 roku Getin Holding podpisał z First Ukrainian International Bank warunkową umowę sprzedaży 100% akcji Idea Banku Ukraina. Bank prowadzi działalność w segmencie biznesu detalicznego, a jego oferta obejmuje produkty i usługi dla osób fizycznych. Na koniec III kwartału 2021 roku aktywa Grupy Idea Bank Ukraina wynosiły blisko 900 mln PLN. 

„Zgodnie z zapowiedziami z sukcesem zakończyliśmy ważny etap poszukiwania nowego inwestora strategicznego dla Idea Banku Ukraina. First Ukrainian International Bank to istotny podmiot na ukraińskim rynku finansowym, który jest w stanie zapewnić klientom Idea Banku Ukraina dostęp do nowoczesnej i bezpiecznej bankowości” – stwierdził Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding. „Liczę, że finalizacja warunkowej umowy sprzedaży naszych ukraińskich aktywów nastąpi w I kwartale przyszłego roku”  – dodał.

Zgodnie z umową, cena za akcje Idea Bank Ukraina wyniesie równowartość w Euro 1,072 wartości księgowej Banku na koniec 2021 r. ustalonej zgodnie bilansem zaudytowanym przez firmę z tzw. Wielkiej czwórki.  Wg stanu na 30 września br. wartość księgowa Banku wynosiła równowartość ok 37.9 mln EUR, a zatem cena na ten dzień wyniosłaby ok. 40,7 mln EUR. Cena zostanie powiększona o zysk netto banku wygenerowany w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do końca miesiąca poprzedzającego finalizację umowy. Finalizacja transakcji wymaga min. uzyskania zgody Narodowego Banku Ukrainy oraz urzędu antymonopolowego. Według deklaracji First Ukrainian International Bank Idea Bank Ukraina będzie funkcjonował jako oddzielny podmiot w ramach Grupy PJSC FUIB. 

Doradcami Getin Holding przy transakcji są Rothschild & Co., FinPoint oraz kancelaria Sayenko Kharenko.