Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Publikacja wyników finansowych Grupy Getin Holding za III kwartał 2021 roku

09.11.2021 | numer raportu:

Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi materiałami:

Sprawozdanie Finansowe
Prezentacja
Informacja prasowa