Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Getin Holding sprzedał 100% akcji Grupy Idea Bank Rumunia za 199 mln PLN

29.10.2021 | numer raportu:

29 października 2021 roku Getin Holding sfinalizował z Banca Transilvania umowę sprzedaży akcji czterech spółek wchodzących w skład segmentu Rumunia, w tym Idea Banku Rumunia i Idea Leasing Rumunia. Wartość transakcji wyniosła równowartość w euro kwoty 213 mln RON (tj. ok. 199 mln PLN). Uzyskana cena stanowi 0,91 wartości księgowej Grupy Idea Bank Rumunia określonej na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2020 rok. Transakcja uzyskała zgodę Narodowego Banku Rumunii oraz Rady ds. Konkurencji.

„Zakończona z sukcesem transakcja sprzedaży naszych rumuńskich aktywów jest kolejnym dowodem na zdolność Holdingu do budowy wartości dla akcjonariuszy. Jako Grupa wykorzystaliśmy potencjał jaki w ostatnich latach charakteryzował rynki Europy Południowo-Wschodniej, w tym w szczególności rumuński. Jestem dumny, że stworzony przez nas bank znajdzie swoje miejsce w Grupie Banca Transilvania – największego i najbardziej dynamicznego gracza na rynku usług finansowych w tej części Europy” – stwierdził Piotr Kaczmarek, Prezes Zarządu Getin Holding. „To bardzo dobra transakcja dla spółki i naszych Akcjonariuszy. Dziękuję partnerom z Banca Transilvania oraz doradcom za współpracę przy tym projekcie” – dodał.

Kwota transakcji stanowi równowartość prawie 199 mln PLN, przy czym po dniu zamknięcia zostanie ona skorygowana o różnicę między wartością skonsolidowanych aktywów netto Idea Banku Rumunia na 31 października 2021 r., a wartością skonsolidowanych aktywów netto Idea Banku Rumunia na dzień 31 grudnia 2020 r. Wskaźnik C/WK wyniósł 0,91. Efekt transakcji będzie widoczny w wynikach Grupy Getin Holding za IV kwartał 2021 roku.

Na koniec 2020 roku działające w Rumunii spółki należące do Getin Holding miały aktywa o wartości 2,7 mld PLN, obsługiwały ponad 60 000 klientów, zatrudniały 530 pracowników oraz dysponowały siecią 43 oddziałów. Doradcami Getin Holding przy transakcji byli Rothschild & Co., Sayenko Kharenko i Nestor Nestor Diculescu Kingston Petersen.