Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej na zbycie akcji Idea Bank Rumunia

02.06.2021 | numer raportu: 29/2021

Raport bieżący nr 29/2021 z dnia 2 czerwca 2021 (17:46).

Pobierz dokument