Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 maja 2021 r. oraz zgłoszone sprzeciwy

28.05.2021 | numer raportu: 21/2021

Raport bieżący nr 21/2021 z dn. 28.05.2021 (17:07)

Pobierz dokument