Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w dniu 28 maja 2021 r.

28.05.2021 | numer raportu: 23/2021

Raport bieżący nr 23/2021 z dn. 28.05.2021 (17:11).

Pobierz dokument