Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Projekty uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza dotyczących sprawy wprowadzonej do porządku obrad ZWZ

18.05.2021 | numer raportu: 20/2021

Raport bieżący nr 20/2021 z dn. 18.05.2021 (13:47).

Pobierz dokument