Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

30.04.2021 | numer raportu: 19/2021

Raport bieżący nr 19/2021 z dnia 30.04.2021 (14:17).

Pobierz dokument