Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego wartości inwestycji

04.03.2021 | numer raportu: 8/2021

Raport bieżący nr 8/2021 z dnia 04.03.2021 r. (15:06).

Pobierz dokument