Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Zawarcie warunkowej umowy sprzedaży akcji Idea Bank Białoruś

26.02.2021 | numer raportu: 7/2021

Raport bieżący nr 7/2021 z dnia 26.02.2021 r. (16:18).

Pobierz dokument