Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Podpisanie aneksu do listu intencyjnego w sprawie potencjalnej sprzedaży Idea Bank Białoruś

29.01.2021 | numer raportu: 4/2021

Raport bieżący nr 4/2021 z dnia 29.01.2021 r. (16:55).

Pobierz dokument