Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Wpływ przymusowej restrukturyzacji Idea Bank S.A. na Emitenta

05.01.2021 | numer raportu: 2/2021

Raport bieżący nr 2/2021 z dn. 05.01.2021 r. (17:55).

Pobierz dokument