Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Decyzja o dopuszczeniu wybranych oferentów do badania due diligence Idea Bank Rumunia

23.12.2020 | numer raportu: 26/2020

Raport bieżący nr 26/2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. (16:37)

Pobierz dokument