Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 sierpnia 2020 r. oraz zgłoszone sprzeciwy

26.08.2020 | numer raportu: 21/2020

Raport bieżący nr 21/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. (16:21)

Pobierz dokument