Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w dniu 26 sierpnia 2020 r.

26.08.2020 | numer raportu: 22/2020

Raport bieżący nr 22/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. (16:22)

Pobierz dokument