Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

24.07.2020 | numer raportu: 18/2020

Raport bieżący nr 18/2020 z dnia 24.07.2020 r. (16:01)

Pobierz dokument