Getin Holding S.A.

Walne zgromadzenie


Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26.08.2020 r.

24.07.2020

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 26.08.2020 r. pobierz
Informacja o akcjach Spółki Informacja o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Ogólna liczba akcji w spółce to 189.767.342 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwie akcje). Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia to 189.767.342 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwa).
Wszystkie akcje Spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Więcej informacji znajdą Państwo tutaj

Projekty uchwał Pobierz projekty uchwał w formacie PDF pobierz

Jeżeli są Państwo zainteresowani projektami uchwał w formacie umożliwiającym edycję prosimy o kontakt na adres walne.zgromadzenie@getin.pl

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. pobierz
Regulamin Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. pobierz
Regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Getin Holding S.A. pobierz
Formularze
  • Formularz do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika pobierz
  • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia Getin Holding S.A. przez pojedynczego akcjonariusza pobierz
  • Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia Getin Holding S.A. przez kilku akcjonariuszy pobierz
  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby fizycznej pobierz
  • Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej dla osoby prawnej pobierz
  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia Getin Holding S.A. przez pojedynczego akcjonariusza pobierz
  • Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad walnego zgromadzenia Getin Holding S.A. przez kilku akcjonariuszy pobierz
  • Zawiadomienie Akcjonariusza o udziale w e-wza pobierz
  • Zawiadomienie Pełnomocnika Akcjonariusza o udziale w e-wza pobierz
Regulaminy Regulamin Walnego zgromadzenia pobierz
Regulamin elektonicznego Walnego Zgromadzenia pobierz
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie w dniu 26.08.2020 r. pobierz
Nagranie zobacz
Pytania Akcjonariuszy Pytania Akcjonariuszy oraz odpowiedzi udzielone podczas WZA, dostępne są w nagraniu powyżej

 

Kontakt dla Inwestorów

Taras Stepan

t.stepan@getin.pl