Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Przystąpienie do działań w celu potencjalnej sprzedaży akcji Idea Bank Białoruś

08.07.2020 | numer raportu: 17/2020

Raport bieżący nr 17/2020 z dnia 08.07.2020 r. (15:38).

Pobierz dokument