Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Rozwiązanie warunkowych umów sprzedaży akcji / udziału spółek zależnych od Emitenta

25.06.2020 | numer raportu: 15/2020

Raport bieżący nr 15/2020 z dnia 26.05.2020 r. (07:53).

Pobierz dokument