Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

08.04.2020 | numer raportu: 11/2020

Raport bieżący nr 11/2020 z dnia 08.04.2020 r. (16:40).

Pobierz dokument