Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Zawarcie warunkowych umów sprzedaży akcji / udziału spółek zależnych od Emitenta

20.12.2019 | numer raportu: 42/2019

Raport bieżący nr 42/2019 z dnia 20.12.2019 r. (20:30).

Pobierz dokument