Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Uyskanie zgody Rady Nadzorczej na zbycie akcji Idea Bank Ukraina i udziału w New Finance Service

20.12.2019 | numer raportu: 41/2019

Raport bieżący nr 41/2019 z dnia 20.12.2019 r. (14:42).

Pobierz dokument