Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Uzyskanie zgody Rady Nadzorczej na zbycie udziału w Carcade i nabycie akcji spółki zależnej

28.11.2019 | numer raportu: 37/2019

Raport bieżący nr 37/2019 z dnia 28.11.2019 r. (23:43).

Pobierz dokument