Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Publikacja wyników finansowych Grupy Getin Holding za Q3’2019

20.11.2019 | numer raportu:

Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi materiałami:


Sprawozdanie Finansowe
Prezentacja
Informacja prasowa