Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Informacja o stanie stosowania Dobrych Praktyk

13.09.2019 | numer raportu: EBI 01/2019

Raport bieżący EBI nr 1/2019 z dnia 13.09.2019 r. (12:00).

Pobierz dokument