Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Ekspert RA nadał rating Carcade na poziomie „ruA-” z perspektywą stabilną

07.06.2019 | numer raportu:

Ocena perspektyw spółki wynika z umiarkowanie mocnej pozycji rynkowej, wysokiej adekwatności kapitałowej, umiarkowanie wysokiej wydajności i jakości portfela leasingowego, a także odpowiedniego poziomu płynności i ładu korporacyjnego.

Carcade świadczy usługi leasingu finansowego, specjalizuje się w leasingu samochodów osobowych i lekkich samochodów dostawczych. Ponad 95% bazy klientów firmy stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa. Spółka dysponuje siecią 53 oddziałów na terenie Rosji. Jedynym udziałowcem Carcade jest Getin Holding S.A.

Analiza została oparta o założenie kontynuowania inwestycji w spółkę przez Getin Holding SA

W przyszłości agencja zamierza regularnie monitorować sytuację Grupy Getin Holding i jej wpływ na wiarygodność kredytową Carcade.

Dodatkowe informacje dotyczące ratingu, dostępne są na stronie internetowej agencji Ekspert RA.