Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Wybór audytora – wydłużenie terminu składania ofert

04.06.2019 | numer raportu:

Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Gwiaździstej 66, w związku z ogłoszonym dnia 22 maja 2019 roku zapytaniem ofertowym dotyczącym wyboru podmiotu uprawnionego do badania jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych spółek Grupy Kapitałowej Getin Holding za lata 2019-2020, z opcją przedłużenia na lata 2021-2023, informuje, że okres składania ofert został przedłużony o 1 dzień kalendarzowy, tj. oferty można składać do dnia 5 czerwca 2019 roku. Pozostałe elementy i warunki składania ofert pozostają bez zmian.

Dotatkowe informacje zamieszczone zostały wraz z oryginalnym zapytaniem ofertowym, dostępnym pod poniższym linkiem:

Wybór Audytora – zapytanie ofertowe