Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 29 maja 2019 r.

29.05.2019 | numer raportu: 28/2019

Raport bieżący nr 28/2019 z dnia 29.05.2019 r. (16:40).

Pobierz dokument