Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Getin Holding S.A. w 29 maja 2019 r.

29.05.2019 | numer raportu: 30/2019

Raport bieżący nr 30/2019 z dnia 29.05.2019 r. (16:52).

Pobierz dokument