Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29.05.2019 r.

02.05.2019 | numer raportu:

Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Pobierz treść Ogłoszenia
Informacja o akcjach Spółki Informacje o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia

Ogólna liczba akcji w spółce to 189.767.342 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwie akcje). Liczba głosów z akcji w dniu ogłoszenia Walnego Zgromadzenia to 189.767.342 (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy trzysta czterdzieści dwa).

Wszystkie akcje spółki są akcjami zwykłymi na okaziciela.
Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Dokumentacja przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu

 

Projekty uchwał


Pobierz projekty uchwał w formacie PDF

Jeżeli są Państwo zainteresowani projektami uchwał w formacie umożliwiającym edycję prosimy o kontakt na adres walne.zgromadzenie@getin.pl

Projekty uchwał zgłoszone przez Akcjonariuszy:

Pobierz w formacie PDF projekty uchwał zgłoszonych w dniu 23.05.2019 r.

Formularze
Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie  
Pytania Akcjonariuszy