Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

02.05.2019 | numer raportu: 23/2019

Raport bieżący nr 23/2019 z dnia 02.05.2019 (15:46).

Pobierz dokument