Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o wpływie na Emitenta dokonanych przez spółkę zależną korekt w rocznym skonsolidowanym i jednostkowym sprawozdaniu finansowym

30.04.2019 | numer raportu: 21/2019

Raport bieżący nr 21/2019 z dnia 30.04.2019 r. (7:45)

Pobierz dokument