Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej o odpisach dokonanych przez Emitenta mających wpływ na roczne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe

30.04.2019 | numer raportu: 22/2019

Raport bieżący nr 22/2019 z dnia 30.04.2019 r. (7:47)

Pobierz dokument