Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Publikacja wyników finansowych Grupy Getin Holding za 2018 rok

30.04.2019 | numer raportu:

Zapraszamy do zapoznania się z opublikowanymi materiałami:

Sprawozdanie Jednostkowe
Sprawozdanie Skonsolidowane
Prezentacja
Informacja prasowa