Getin Holding S.A.

Raporty bieżące


Informacja o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty Obligacji Serii A12

18.03.2019 | numer raportu:

Zarząd Getin Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) informuje, że na podstawie punktu 1.11 lit. d) Propozycji Nabycia Obligacji Serii A12 z dnia 4 marca 2019 r. Spółka odstąpiła od przeprowadzania oferty Obligacji Serii A12. Wpłaty dokonane przez Inwestorów zostaną zwrócone niezwłocznie na rachunek bankowy wskazany w Formularzu Przyjęcia lub na rachunek pieniężny przy rachunku papierów wartościowych. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Dom Maklerski rozpocznie zwrot środków w dniu dzisiejszym.